Det här gör vi på Lantmännen BioAgri

Lantmännen BioAgri utvecklar och säljer produkter för bekämpning och tillväxtreglering inom de areella näringarna. Grunden i de växtskyddsmedel vi utvecklar finns naturligt i jorden. Vi bidrar till bättre tillväxt, ökade skördar och mindre gifter i naturen.

Produkter
Products
Aktuellt
Current