Cerall ®

Cerall® är ett biologiskt betningsmedel. Produktens aktiva ingrediens är en naturligt förekommande jordlevande bakterie (Pseudomonas chlororaphis). Alla ingredienser i produkten är utvalda för att göra produkten miljövänlig.

Cerall® är utvecklad för att särskilt vara anpassad till nakna kärnor som till exempel vete. Sedan början på 2000 talet har produkten genomgått omfattande studier och fältförsök.

Cerall® lanseras kontinuerligt i land efter land tillsammans med våra distributörer varefter produkten blir godkänd i respektive land.

Cerall® har effekt mot de utsädesburna sjukdomarna stinksot (Tilletia caries), Septoria (Septoria nodorum) samt Fusarium (Fusarium spp.) i vete.

Cerall ® är:

  • effektivt mot de vanligast förekommande utsädesburna sjukdomar på vete.
  • miljövänligt därför att det innehåller en naturligt förekommande bakterie och miljövänliga ingredienser.
  • även tillåten för användning i ekologisk odling.
  • användar- och arbetsmiljövänlig eftersom man slipper handskas med kemiska ämnen och dessutom undviker dammet från kemiskt betat utsäde. • inte att betrakta som miljöfarligt gods vid transporter.

Cerallbehandlat utsäde kan lagras, transporteras och hanteras som vanligt utsäde. Behandling med Cerall® påverkar inte betningskapaciteten. Cerall® kan användas i de flesta på marknaden förekommande betningsutrustningar. I vissa fall behöver utrustningen anpassas för att klara produktens relativt höga dosering. Den rekommenderade dosen är 10 lit/ton utsäde. Produkten kan lagras i obruten förpackning i +4 C° till +8 C° under 8 veckor efter leverans. Alla förpackningar är märkta med ett bäst före datum. Produkten behöver omröras före användandet. Deltömning av förpackningar rekommenderas ej.

Det behandlade utsädet kan lagras i upp till ett år. BioAgri rekommenderar vidare att utsädets sundhet analyseras innan behandling. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid grobarheten. Om grobarheten i det obehandlade utsädet understiger gränsen för certifiering rekommenderas en testbetning med efterföljande analys före användande av produkten.

Cerall® är för närvarande godkänd i Sverige, Finland,  Danmark, UK, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Schweiz, Österrike, Italien, Spanien, Portugal, Litauen och Österrike. Tusentals ton utsäde har behandlats med Cerall® av Svenska Lantmännen. Cerall® kommer att börja säljas i ytterligare europeiska länder vartefter respektive lands myndighet godkänner produkten.

Cerall etikett Sv

Cerall SDS Sv

Läs mer om mikro-organismen Pseudomonas chlororaphis