Cedress ®

Cedress ® är ett biologiskt och miljövänligt betningsmedel. Produktens aktiva ingrediens är en naturligt förekommande jordlevande bakterie (Pseudomonas chlororaphis).

Cedress ® är:

  • effektivt mot utsädesburna sjukdomar på ärt och mot Acrothecium i morot.
  • miljövänligt därför att det innehåller en naturligt förekommande bakterie och miljövänliga ingredienser.
  • även tillåtet för användning i ekologisk odling.
  • användar- och arbetsmiljövänligt eftersom man slipper handskas med kemiska ämnen och dessutom undviker dammet från kemiskt betat utsäde.
  • ”trycker” ej grödan.
  • inte att betrakta som miljöfarligt gods under transport.


Cedress ® behandlat utsäde kan lagras, transporteras och hanteras som vanligt utsäde. Produkten går att använda i de flesta betningsutrustningar. Produkten kan lagras i obruten förpackning i +4C till +8C under 8 veckor efter leverans. Alla förpackningar är märkta med ett bäst före datum. Deltömning av förpackningar rekommenderas ej

Det behandlade utsädet kan lagras upp till ett år. BioAgri rekommenderar vidare att utsädets sundhet analyseras innan behandling.

Cedress ® är resultatet av mer än tio års intensiv forskning och testning vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, SLU, följt av flera års produktutveckling av Lantmännen BioAgri AB. Cedress ® är för närvarande godkänd i Sverige. Cedress ® kommer att godkännas i fler europeiska länder vartefter respektive lands myndighet godkänner produkten.

Cedress SDS Sv

Cedress etikett Sv