Affärsidé

Lantmännen BioAgri AB har sedan starten 1996 haft affärsidén att med mikroorganismer som bas utveckla och sälja produkter för bekämpning och tillväxtreglering inom de areella näringarna. Vi ska ge våra kunder mervärde genom att erbjuda produkter som skapar ökat utrymme för miljömässig profilering med bibehållen effektivitet och kvalitet i deras produktion. Användarens behov av säkerhet, tillförlitlighet och enkelhet ska mötas.