Lantmännen BioAgri

Lantmännen BioAgri startade 1996 och vår affärsidé är att med hjälp av mikroorganismer utveckla och
sälja produkter för bekämpning och tillväxtreglering inom de areella näringarna. Grundkomponenten i de växtskyddsmedel vi utvecklar finns naturligt i jorden. Lantmännen BioAgri bidrar till bättre tillväxt, ökade skördar och mindre gifter i naturen. Vi ger våra kunder mervärde genom att erbjuda produkter som skapar ökat utrymme för miljöprofilering med bibehållen effektivitet och kvalitet. Det ska alltid vara säkert, tillförlitligt och enkelt att använda produkter från Lantmännen BioAgri.

Lantmännen BioAgri AB ägs av Lantmännen ek. för.: http://www.lantmannen.com .