Pseudomonas chlororaphis

Jordbakterien Pseudomonas chlororaphis är den aktiva mikroorganismen i både Cedomon® och Cerall® och Cedress®. Bakterien har genomgått mycket noggranna studier i enlighet med direktivet EEC 91/414 inom EU. I oktober 2004 godkändes bakterien inom EU och listades på Annex I.  I oktober 2014 ansöktes om att återinkludera bakterien på Annex I. De verkningsmekansimer som är involverade kan kortfattat beskrivas enligt nedan:

Pseudomonas chlororaphis

  • Konkurrens om näring och utrymme
  • Tillväxtstimulering
  • Inducerad resistens (växtens egets immunförsvar stärks)
  • Antibios (utsöndring av biokemiska produkter på utsädet i jorden)

Stimulerar tillväxten

Cedomon®, Cerall® och Cedress® stimulerar plantornas tidiga utveckling. Nyligen genomförda studier tyder på att bakterien stimulerar rötternas tillväxt. En god start gör plantan livsduglig och motståndskraftigare mot stress och sjukdomar.