Thermoseed

ThermoSeed är en svensk uppfinning och patenterad process för utsädessanering utan tillsatser. Processen innebär behandling av utsäde med noga reglerad varm, fuktig luft under en bestämd tid. Utsädet blir då fritt från smitta, har full grobarhet och en lagringsduglig vattenhalt. ThermoSeed konkurrerar med kemisk betning både genom lågt pris och hög effektivitet.

BioAgri tillhandahåller ThermoSeed till kunder i Skandinavien och länderna kring Östersjön. I övriga länder hänvisas till ThermoSeed Global AB . Läs mer på thermoseed.se.