Produkter

Lantmännen BioAgri använder naturliga mikroorganismer som bas för utveckla och sälja miljövänliga bekämpningsmedel och produkter för tillväxtreglering inom jord och skogsbruk samt för den hortikulturella näringen. Produkterna skapar ett mervärde för kunden genom att öka den miljömässiga profileringen med bibehållen effektivitet och kvalitet. Produkterna är utvecklade för att användas i konventionell odling för att ersätta kemiska produkter och i ekologisk odling och IPM.

Främsta fördelarna med att använda våra produkter är:

  • Bättre arbetsmiljö i produktionsanläggningen för utsäde.
  • Bättre arbetsmiljö för lantbrukaren.
  • Minskad risk för exponering av farliga kemikalier.
  • Mindre miljöbelastning i växtodlingen.
  • Livsmedelskonsumenternas ökande miljömedvetenhet.
  • Högre krav på miljöprofilering.
  • Risken för resistensbildning hos växtskadegörare är mycket liten.
  • Minskade resthalter av bekämpningsmedel i livsmedel och foder.