AMASE

 
AMASE är baserad på bakterien Pseudomonas azotoformans och är en produkt för behandling av frön, växter och odlingssubstrat.

AMASE aktiveras i jorden och gör att näringsämnen frigörs som lätt absorberas av rötterna till den gröna växten.

AMASE gör att plantor snabbt får ett kraftigt rotsystem som växten drar nytta av under hela perioden fram till skörd. Plantor som ska planteras ut blir tåligare mot stress och växer fortare. Oftast kan en synlig effekt ses på den lilla plantan redan någon vecka efter uppkomst.

AMASE kan användas för behandling av frön och odlingssubstrat, för plantor på friland, för behandling av utplanteringsplantor, krukväxter och plantskoleplantor. Exempel på växtslag som framgångsrikt behandlats med AMASE är tall- och granplantor, gurka, sallat, tomat, paprika, aubergine, vitkål och broccoli

AMASE har använts med gott resultat i ett brett spektrum växter. På grund av det stora omfånget av kulturella förhållanden, växtarter, sorter etc, rekommenderas att man gör ett test på några plantor före fullskalig användning.

AMASE produktblad Sv

AMASE SDS Eng