Integritetspolicy & cookie information

BioAgri (”BioAgri” eller ”vi”) och dess koncernbolag behandlar personuppgifter om de personer som besöker och använder BioAgris digitala plattformar och tjänster.

BioAgri och Lantmännen värnar om den personliga integriteten och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom BioAgri och Lantmännen sker i enlighet med svenska personuppgiftslagen (1998:204), eller lag som träder i dess ställe, och motsvarande lagar i de länder där Lantmännens bolag verkar. Denna integritetspolicy beskriver hur Lantmännen och BioAgri behandlar dina personuppgifter och gäller för samtliga BioAgris hemsidor, mobilappar, plattformar i sociala medier, kampanjer och tävlingar (nedan ”BioAgris Digitala Kanaler”).

Genom att besöka/använda någon av BioAgris Digitala Kanaler samtycker du till att Lantmännen behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som framgår nedan.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en idag levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter eller tävlingsbidrag utgör personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in och hur används den?

När du besöker/använder eller kommunicerar med BioAgri i BioAgris Digitala Kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som: namn, postadress, e-postadress, mobilnummer och geografisk position. Om du deltar i tävlingar och dylikt som vi anordnar kan ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

Personuppgifterna samlas in: (i) för att vi ska kunna kommunicera med dig, (ii) för att administrera tävlingar, vinster och marknadsaktiviteter, samt (iii) för att underhålla, utveckla och förbättra BioAgris Digitala Kanaler och de plattformar som de tillhandahålls på.

BioAgri kan även komma att använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring och kampanjerbjudanden eller för att informera dig om andra produkter och tjänster som BioAgri och dess koncernbolag erbjuder och som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill ta del av sådan information, vänligen kontakta oss på personuppgiftsombud@lantmannen.com.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

BioAgri värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

BioAgri kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för BioAgris räkning, exempelvis att hjälpa till med marknadsföring, analysera data och tillhandahålla tjänster. Utförandet av dessa uppgifter kan innebära att BioAgris samarbetspartners, både inom EU och utanför EU, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för BioAgris räkning får alltid underteckna ett särskilt avtal med BioAgri för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter hos våra samarbetspartners.

BioAgri kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

BioAgri kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt 5.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som BioAgri behandlar om dig inom ramen för BioAgris Digitala Kanaler. BioAgris Digitala Kanaler kan ibland innehålla länkar till externa hemsidor eller tjänster som BioAgri inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information

Du har rätt att när som helst begära att BioAgri ska sluta att behandla dina personuppgifter. Vänligen kontakta i sådant fall BioAgri på personuppgiftsombud@lantmannen.com. Du har även rätt att en gång per år, på skriftlig begäran undertecknad av dig, erhålla information om vilka personuppgifter som BioAgri har registrerat om dig samt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är BioAgri, eller i förekommande fall lokalt koncernbolag. Om du har frågor rörande hur BioAgri behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till utsedda personuppgiftsombud i övriga bolag inom Lantmännenkoncernen, är du välkommen att kontakta Lantmännen ek förs personuppgiftsombud på personuppgiftsombud@lantmannen.com.

Information om cookies - och hur de kan undvikas

BioAgris användning av cookies

Vi använder cookies på www.bioagri.se. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen. Vi använder även cookies för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen. Slutligen använder vi cookies för att se vilka annonser som är relevanta för dig och för att kunna utvärdera våra reklamkampanjer. Dessa cookies spårar bland annat om du sett en reklamkampanj för BioAgri och/eller Lantmännens koncernbolag på en annan webbplats och sedan kommits till BioAgris webbplats.

Den information som samlas in via cookies på www.bioagri.se används endast för BioAgri och Lantmännens koncernbolags egna ändamål, dvs. inte för tredje parts ändamål. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t.ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webläsare (så kallade ”session-cookies”) alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

De cookies som används på www.bioagri.se listas och beskrivs i tabellen nedan.     

Namn

Typ av cookie och funktion

Data som lagras

Lagringstid

ASP.NET_SessionId

 

Denna cookie är en förutsättning för att webbplatsen ska fungera och skapas vid din ankomst till platsen.

Behövs för att identifiera klienten med websessionen.

Raderas när webbläsaren stängs.

 

 

Epi:NumberOfVisits

 

Används om du använder personalisering i EPiServer. Kriteriet håller reda på vilka block alternativt vilken ”banner” som ska visas. Kan även gälla innehåll i löpande texter.

Ge kunden en bättre upplevelse på webbplatsen.

Permanent cookie som raderas efter 2 år, då du återkommer till webbplatsen (uppdateras vid aktivitet).

BIGipServerlantmannen.se_HTTP_Pool

Denna cookie används för lastbalansering.

En teknisk lösning för att stödja fler samtidiga användare.

Raderas när webbläsaren stängs.

Google Analytics: _utmat

Används för att reglera tidsintervallet på förfrågan från Google Analytics.

Verktyg för att analysera besökares beteende för att förbättra kundupplevelsen samt säkerställa webbplatsens funktionalitet.

Raderas efter 10 minuter.

Google Analytics: _utma

 

Används för att särskilja besökare och sessioner. Cookien uppdateras varje gång sidan besöks och datan skickas till Google Analytics.

Verktyg för att analysera besökares beteende för att förbättra kundupplevelsen samt säkerställa webbplatsens funktionalitet.

Raderas 2 år från senaste besöket (uppdateras vid aktivitet).

Google Analytics: _utmb

 

Används för att bestämma nya sessioner för varje besök av sidan. Cookien uppdateras varje gång sidan besöks och datan skickas till Google Analytics.

Verktyg för att analysera besökares beteende för att förbättra kundupplevelsen samt säkerställa webbplatsens funktionalitet.

Raderas 30 minuter från senaste besöket (uppdateras vid aktivitet).

Google Analytics: _utmc

 

Används för att bestämma nya sessioner för varje besök. Cookien uppdateras varje gång sidan besöks och datan skickas till Google Analytics.

Verktyg för att analysera besökares beteende för att förbättra kundupplevelsen samt säkerställa webbplatsens funktionalitet.

Raderas när webbläsaren stängs.

 

Google Analytics: _utmz

 

Lagrar trafikkällan eller kampanj som förklarar hur användaren nått din webbplats. Cookien uppdateras varje gång sidan besöks och datan skickas till Google Analytics.

Dessa cookies används för att kunna visa relevanta annonser för besökaren och för att se hur många besökare som ser en reklamkampanj för Kunden på andra siter och sedan genomför köp på Kundens webbplats samt för utvärdering av Kundens reklamkampanjer.

Raderas 6 månader från senaste besöket (uppdateras vid aktivitet).

 

Hur du undviker cookies

Om du inte accepterar användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på www.bioagri.se begränsas.

Sociala nätverk

Webbplatsen bäddar ibland in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk. Dessa leverantörer kan därmed komma att använda cookies på BioAgris webbplats. Lantmännen eller BioAgri har ingen åtkomst till, och kan inte styra över dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevant tredje parts webbsajt(er) för ytterligare information om dessa cookies och om hur du kan välja bort mottagandet av dem.

Giltig från den 11/8-2016.