Nyheter


Lantmännen prisas när universitet väljer de mest framgångsrika innovationerna

ThermoSeed och Lantmännen BioAgris vd Kenneth Alness får pris när Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, lyfter fram de mest framgångsrika innovationerna som har uppkommit under universitetets 40-åriga historia. Samhällsnytta och innovationshöjd var de primära bedömningskriterierna när vinnarna skulle utses.

2017-10-12

Läs mer

Lantmännen BioAgri i strategiskt samarbete inom biologiskt växtskydd

Lantmännen BioAgri, ett av de ledande företagen inom biologiska växtskyddsmedel i Östersjöregionen, ingår ett strategiskt samarbete med holländska Koppert. Samarbetet kommer ge fler lantbrukare runt om i världen möjlighet att använda hållbara produkter, samtidigt som en gemensam forskning och utveckling ger goda förutsättningar för att etablera nya produkter på marknaden.

2016-10-04

Läs mer

Lärorikt mentorprogram för agronomer och lantmästare avslutades på Vreta Kluster

Lantmännens och Hushållningssällskapets mentorprogram för agronomer och lantmästare har efter tolv spännande månader avslutats. Under mentorprogrammet har sex studenter från SLU fått följa en erfaren medarbetare från något av företagen och genom programmet har såväl mentorer som adepter fått nya erfarenheter. Igår, den 7 maj, avslutades programmet hos Hushållningssällskapet Östergötland på Vreta Kluster.

2015-05-08

Läs mer