ThermoSeed

Världens renaste utsäde.

Unik värmebehandlingsmetod ger friskt och livskraftigt utsäde för konventionell och ekologisk odling.


Thermoseed är

 • Konkurrenskraftigt alternativ till kemisk betning i konventionell odling
 • Effektivt mot smitta och ger skördenivå minst i klass med kemisk betning
 • Effektiv utsädesbehandling även i ekologiskt lantbruk
 • Mycket goda effekter mot utsädesburna sjukdomar i stråsäd
 • Enastående skjutkraft hos groende plantor
 • Inga produkter på utsädet innebär att
  • Överblivet utsäde inte är kemiskt avfall
  • Överblivet utsäde kan användas t.ex. som foderråvara
 • Effektivt mot lagerskadeinsekter t.ex. kornvivel

För naturlig tillväxt
ThermoSeed är en typ av pastörisering där varm, fuktig luft oskadliggör smittan på och i utsädet, utan att frönas grobarhet och skjutkraft äventyras. Tvärtom så stimuleras groningsprocessen vilket ger starkare och livskraftigare plantor.

För ett högproduktivt och miljövänligt lantbruk
ThermoSeed behandlar utsädesburen smitta mycket effektivt utan användning av kemikalier. tack vare sin höga effektivitet och den enastående skjutkraften hos behandlat utsäde konurrerar ThermoSeed med och överträffar kemisk betning mot de flesta sjukdomar i stråsäd. Dessutom är metoden effektiv i ett stort antal grödor, mot både svamp, nematoder och insektsangrepp i utsädet.
Metoden är lika gångbar i konventionell som ekologisk odling.

Köpa ThermoSeedbehandlat utsäde?
I dagsläget producerar Lantmännen i Sverige ThermoSeed-utsäde i sina utsädesanläggningar i Skara och Eslöv.

I Norge producerar Felleskjöpet Agri ThermoSeedutsäde i anläggningen i Holstad.

Kontakta din lokala säljare för aktuell information om tillgängligheten för ThermoSeed-behandlat utsäde.

Är du utsädesproducent och intresserad av Thermoseedtekniken?
ThermoSeed lämpar sig idag bäst för större utsädesproducenter. Har du frågor om metoden eller är intresserad av samarbete för att testa just dina grödor, kontakta Ola Arwidsson.

förnamn.efternamn@lantmannen.com