Alginin 6-2-2

Alginin Vital NPK 6-2-2 är ett helt vegetabiliskt ekologiskt fullgödselmedel.


Alginin 6-2-2

  • Komplett flytande vegetabiliskt NPK-gödsel
  • Tillåten att använda i KRAV-certifierad odling och vegansk produktion
  • Förbättrad rotutveckling
  • Förbättrar växtens vitalitet
  • Förbättrar fruktsättningen 
  • Passar även utmärkt i bevattningssystem

Produkten innehåller:
6% organiskt kväve (N)  2% totalfosfor (P2O5)  2% totalt kalium (K2O), Amino-huminsyra-citrat-komplex från växtaminsyror samt huminsyror.

Innehåller naturliga näringsämnen som N, P, K, Mg, Na, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, kolhydrater, fettsyror, aminosyror, vitamin A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D3, E och K.

Användning
På blad eller rotsystem: 2-4 tillfällen á 2-8 liter per hektar eller 0,2-1% utspädning vid bevattning.

Förpackning
2 * 10 liter