Amase

AMASE är en produkt baserad på bakterien Pseudomonas azotoformans. Denna produkt frigör växtnäring i odlingssubstrat för behandling av frön, växter och odlingssubstrat. 


Mer om AMASE

  • AMASE aktiveras i jorden och gör att näringsämnen frigörs som lätt absorberas av rötterna till den gröna växten. 
  • AMASE gör att plantor snabbt får ett kraftigt rotsystem som växten drar nytta av under hela perioden fram till skörd. Plantor som ska planteras ut blir tåligare mot stress och växer fortare. Oftast kan en synlig effekt ses på den lilla plantan redan någon vecka efter uppkomst. 
  • AMASE kan användas för behandling av frön och odlingssubstrat, för plantor på friland, för behandling av utplanteringsplantor, krukväxter och plantskoleplantor. Exempel på växtslag som framgångsrikt behandlats med AMASE är tall- och granplantor, gurka, sallat, tomat, paprika, aubergine, vitkål och broccoli 
  • AMASE har använts med gott resultat i ett brett spektrum växter. På grund av det stora omfånget av kulturella förhållanden, växtarter, sorter etc, rekommenderas att man gör ett test på några plantor före fullskalig användning.
  • AMASE är tillåten att använda i KRAV-certifierad produktion.

Bruksanvisning för våtbehandling
AMASE är baserad på bakterien Pseudomonas azotoformans och är en produkt för behandling av odlingssubstrat.

Effekt
AMASE aktiveras i jorden och gör att näringsämnen frigörs som lätt absorberas av rötterna till den gröna växten.

Praktisk information
AMASE kan användas för behandling av odlingssubstrat för plantor på friland, för utplanteringsplantor, krukväxter och plantskoleplantor. Exempel på växtslag som framgångsrikt behandlats med AMASE är tall- och granplantor, gurka, sallat, tomat, paprika, aubergine, vitkål och broccoli.

AMASE med rekommenderad dosering har använts med gott resultat utan skador på plantor av ett brett spektrum växter. På grund av det stora omfånget av kulturella förhållanden, växtarter, sorter etc., rekommenderas att man gör ett test på ett mindre antal plantor före fullskalig användning.

Dosering och användning
Blanda AMASE i vatten och vattna ut, antingen för hand med kanna eller genom bevattningssystem. AMASE kan användas vid uppvattning vid sådd eller efter omskolning, En extra effekt av AMASE fås om behandling görs om efter 4 – 6 veckor.

Blandbarheten av AMASE med andra produkter har inte blivit utredd och rådgivning om detta föreligger för närvarande inte.

Doseringsanvisningar

  • Dosering: 1,5 - 2 l AMASE/ha
  • Användning: Blanda 1 l AMASE i 10 l vatten.
  • 0,5 ml av blandning per planta eller 2 ml per 1 m2.
  • Blandas i lämplig mängd vatten och vattnas ut för hand eller genom bevattningssystem.

 

Lagring och avfallsbehandling av produkt
Förpackningen med produkt förvaras i kyl. Skyddas mot frost. Lagringsbarhet, se bäst före datum.

Förpackning och produktrester lämnas som brännbart avfall.

Beställning
Kontakta BioAgri för information om produktens tillgänglighet.