Carbon Complexx

Ett långtidsverkande kolbaserat ammoniumgödselgranulat med verkningstid 3 - 6 månader.


Carbon Complexx fördelar

  • Ingen avdunstning eller avrinning då ammoniumet är bundet till kolet i marken.
  • Förbättrar CEC i marken – bevarar näringsämnen bättre.
  • Förbättrar den mikrobiska aktiviteten.
  • Buffrar mot pH-förändringar.
  • Ökar jordens biologiska aktivitet.

Specifikation

Sammansättning: NPK 10:1:10 eller 13:3:5, kvävet i ammoniumform, zink, koppar, järn, mangan och bor.
Användning: 250 - 300 kg / ha, med 3 - 6 månaders mellanrum.
Lagring: Förvaras i rumstemperatur skyddat mot sol.
Förpackning: 20 kg säck eller 500 storsäck.