Cedress ®

Cedress ® är ett biologiskt och miljövänligt betningsmedel. Produktens aktiva ingrediens är en naturligt förekommande jordlevande bakterie (Pseudomonas chlororaphis). 

Godkänt för: morot, ärt


Cedress är:

  • effektivt mot utsädesburna sjukdomar på ärt och mot Acrothecium i morot.
  • miljövänligt därför att det innehåller en naturligt förekommande bakterie och miljövänliga ingredienser.
  • även tillåtet för användning i ekologisk odling.
  • användar- och arbetsmiljövänligt eftersom man slipper handskas med kemiska ämnen och dessutom undviker dammet från kemiskt betat utsäde.
  • inte att betrakta som miljöfarligt gods under transport.
  • tillåten att använda i KRAV-certifierad produktion.

Lagring
Cedress ® behandlat utsäde kan lagras, transporteras och hanteras som vanligt utsäde. Produkten går att använda i de flesta betningsutrustningar. Produkten kan lagras i obruten förpackning i +4C till +8C under 8 veckor efter leverans. Alla förpackningar är märkta med ett bäst före datum. Deltömning av förpackningar rekommenderas ej. 

Det behandlade utsädet kan lagras upp till ett år. BioAgri rekommenderar vidare att utsädets sundhet analyseras innan behandling.

Forskning och bakgrund för Cedress ®
Cedress ® är resultatet av mer än tio års intensiv forskning och testning vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, SLU, följt av flera års produktutveckling av Lantmännen BioAgri AB. Cedress ® är för närvarande godkänd i Sverige. Cedress ® kommer att godkännas i fler europeiska länder vartefter respektive lands myndighet godkänner produkten.