KELPAK

Kelpak är ett kraftfullt flytande tångextrakt tillverkat av den snabbväxande Ecklonia maxima.

Kelpak hjälper växten att utveckla ett starkt rotsystem som skapar förutsättningar för bättre tillväxt, bättre blomning och högre skörd.


Om KELPAK

KELPAK kan appliceras på blad, rötter eller i jord.
Effekten av denna gödning blir att rötterna tillväxer kraftigt vilket ger bra förutsättningar för:

  • Bra etablering
  • Bra tillväxt
  • Tålighet mot torka
  • Kraftig blomning
  • Hög skörd


Kelpak är tillåten att använda i KRAV-certifierad produktion.
Ursprung från Ecklonia maxima, en kelp-art som växer i havet utanför Sydafrika

Användning av Kelpak flytande gödselmedel

Kelpak är lätt att applicera med de flesta standardapplikationsmetoder. Kelpaks effektivitet har vetenskapligt bevisats under olika klimatförhållanden och på en mängd olika grödor. Kelpak är lätt att applicera och är kompatibel med de flesta växtskyddskemikalier och bladgödsel. 

 

 

Applikationsmetoder

Kelpak kan appliceras på flera olika sätt, som sprayning på blad, doppning av rötter, hydrokulturer, droppbevattning. Kontakta oss för mer information.