Nu-Film P

Nu-Film P är ett tillsatsmedel som ökar effekten av bekämpningsmedel och växtnäringsprodukter.


Nu-Film P har följande fördelar:

  • Minskar droppstorleken.
  • Ökar vidhäftningen av sprutvätskan.
  • Bildar en väderbeständig film på bladet i upp till 10 dagar. De aktiva ingredienserna är därmed fixerade och skyddade mot yttre påverkan.
  • Färre behandlingar, mindre växtskyddsmedel och längre effekt.

Blandbarhet
Läs bruksanvisningen innan använding.

Lagring och hållbarhet
Förvaras på en sval, torr och frostfri plats mellan 4 och 25 ° C. Obegränsad lagring.

Rekommenderad användning
Denna produkt är godkänd för alla kulturer. Kontakta oss så svarar vi på dina frågor.